SXO – co to jest?

SXO
Spis treści

SXO – jak wygląda przyszłość marketingu internetowego?

Prowadzenie jakiegokolwiek rodzaju działalności odbywa się w dzisiejszym świecie w sposób wielowymiarowy. Oznacza to, iż wszelkie podejmowane akcje mają zazwyczaj miejsce na dwóch, odmiennych od siebie płaszczyznach: rzeczywistej, czyli tej na stałe umiejscowionej w realnym życiu, a także wirtualnej – ściśle połączonej z funkcjonowaniem w sferze cyfrowej. Z uwagi na niezwykle perspektywiczną wizję na przyszłość, jaką niesie ze sobą rzeczywistość cyfrowa, dziedzina marketingu internetowego stale się rozwija.

Czym jest marketing internetowy?

Marketing internetowy – przez wzgląd na charakteryzujące go cechy, takie jak kompleksowość, skuteczność, innowacyjność stosowanych rozwiązań, a także w zasadzie nieograniczony zasięg oddziaływania i możliwość dotarcia do wszystkich istotnych grup odbiorców – powinien być traktowany jako fundament nowoczesnego biznesu. Inwestycja w rozwój przedsiębiorstwa na płaszczyźnie działalności wirtualnej zajmuje obecnie jedną z najwyższych pozycji w metaforycznej drabinie zarządzania własnym biznesem, niezależnie od tego, jakiej wielkości jest dana firma. Współcześnie istnieje wiele agencji specjalizujących się w różnych rodzajach zabiegów i działań wchodzących w zakres marketingu internetowego, czyli będących wysoce skutecznymi narzędziami promocji biznesu w sieci. Z uwagi na istotność zagadnienia, możliwość podjęcia współpracy z zewnętrzną firmą zajmującą się marketingiem internetowym jest dla większości przedsiębiorców zdecydowanie warta rozważenia, ponieważ korzyści płynące z tego rozwiązania są w stanie znacząco wpłynąć na przyszłe zyski.

Jakie są obecnie najpopularniejsze rodzaje marketingu internetowego?

W zależności od ukierunkowania na dany cel, czy też stosowania określonych narzędzi w celu wykonywania właściwych działań, wyróżnia się zazwyczaj kilka różnych rodzajów marketingu internetowego. Zdarzają się sytuacje, w których typy marketingu internetowego omyłkowo utożsamiane są z konkretnymi narzędziami wykorzystywanymi w praktyce do ich realizacji, dlatego aby uniknąć podobnych błędów oraz bez kłopotów orientować się w interesującym nas temacie, należy zapoznać się z faktycznie funkcjonującymi w branży rodzajami marketingu internetowego. Znajomość charakterystyki poszczególnych gałęzi będzie wyjątkowo pomocna podczas analizy realnych potrzeb naszego przedsiębiorstwa.

Aby uporządkować wiedzę z omawianego zakresu, na początek warto wymienić formy marketingu internetowego, które współcześnie są najczęściej realizowane przez agencje współpracujące z rozmaitymi firmami. Zaliczają się do nich: marketing w wyszukiwarkach (SEM) w tym – optymalizacja i pozycjonowanie (SEO); internetowe kampanie reklamowe (np. Google Ads), marketing w mediach społecznościowych (social media marketing), content marketing (copywriting), a także jedna z najnowszych technik prowadzenia marketingu internetowego – SXO.

Co to jest SXO?

Marketing internetowy jest bardzo szeroką dziedziną, która aktualnie jest niezwykle popularna wśród osób prowadzących własne firmy. Prowadzenie strony internetowej przedsiębiorstwa jest w dzisiejszych czasach warunkiem niemal niezbędnym do efektywnego funkcjonowania działalności gospodarczej. Branża ta stale się rozwija, dlatego też wciąż pojawiają się nowe pomysły, które miałyby ją w jakiś sposób zrewolucjonizować i przenieść na kolejny poziom. Jednym z takich, relatywnie nowych narzędzi, wykorzystywanych podczas projektowania witryn w sieci, jest SXO.

SXO, czyli Search Experience Optimization, to innowacyjne rozwiązanie, mające na celu przyciągnięcie uwagi użytkownika Internetu, zachęcenie go do odwiedzenia strony, podtrzymywanie zainteresowania przez dłuższy czas – tak, aby klienci mieli chęć ponownie powracać do wcześniej odkrytego miejsca w sieci, a także zachęcenie do podjęcia konkretnego działania, jakim może być chociażby złożenie zamówienia za pośrednictwem witryny sklepu internetowego.

SXO – połączenie SEO i UX

Jak można by się domyślać, na Search Experience Optimization (SXO) składa się wiele rozmaitych czynników i mniejszych odłamów marketingu internetowego, które czynią usługę maksymalnie kompleksową. Jeżeli chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej samej idei SXO i rozłożyć kwestie ściśle teoretyczne na czynniki pierwsze, wówczas przekonamy się, że Search Experience Optimization można najprościej określić jako połączenie wcześniej już wspominanego Search Engine Optimization (SEO) z UX, tłumaczonym jako User Experience. User Experience oznacza w tym przypadku nic innego, jak doświadczenie użytkownika. Aby nieco bardziej dogłębnie oddać istotę rzeczy, doświadczenie to interpretowane jest jako całość wrażeń i doznań, które odczuwa użytkownik Internetu, wchodząc w jakimś celu na konkretną stronę internetową. Na jakość doświadczenia internauty wpływać mogą chociażby takie elementy jak interfejs użytkownika wraz z jego szatą graficzną, które w znacznym stopniu odpowiadają za takie kwestie, jak intuicyjność oraz łatwość poruszania się w obrębie danej witryny.

SEO – optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych

Celem zrozumienia całej istoty funkcjonowania branży, jaką jest marketing internetowy, a także szeroko omawianego w niniejszym artykule SXO, przede wszystkim należy zapoznać się oraz zrozumieć pojęcie, które pojawia się w związku z ową tematyką zdecydowanie najczęściej. Mowa mianowicie o skrótowcu SEO, który rozwijany jest jako Search Engine Optimization. W dosłownym tłumaczeniu jest to optymalizacja wyszukiwarki internetowej, jednak określeniem, które znacznie lepiej tłumaczy działanie owego odłamu marketingu internetowego, jest optymalizacja konkretnych stron internetowych pod kątem wyszukiwarek internetowych, a w szczególności najpopularniejszej z nich, czyli oczywiście Google. Najprościej rzecz ujmując, celem działań podejmowanych w ramach SEO jest dostosowanie treści umieszczonych na danej witrynie internetowej w taki sposób, aby podczas wyszukiwania w wyszukiwarce internetowej konkretnej frazy, prawdopodobieństwo pojawienia się owej strony w wynikach wyszukiwania było jak najwyższe. Ważnym aspektem jest również pozycja zajmowana pośród innych stron internetowych będących wynikami wyszukiwania, dlatego też kluczowe w kwestii SEO jest dążenie do tego, żeby witryna znalazła się możliwie najwyżej.

Czym właściwie jest UX, czyli User Experience?

Razem z opisanymi w poprzednim akapicie optymalizacją oraz pozycjonowaniem stron internetowych (SEO), na SXO, czyli Search Experience Optimization, składa się również wcześniej już wymieniany element, jakim jest UX. Najbardziej ogólna definicja pojęcia UX, czyli User Experience, mówi o tym, iż doświadczenie użytkownika obejmuje całość wrażeń, których użytkownik doświadcza podczas korzystania z danego produktu. Określenie to jest w gruncie rzeczy bardzo uniwersalne, w związku z czym można je wykorzystywać w odniesieniu do wielu dziedzin, które zakładają pewną działalność usługową, ukierunkowaną na potencjalnych konsumentów. Najczęściej jednak o User Experience mówi się w kontekście wszelkiego rodzaju oprogramowania, platform i portali internetowych, a także urządzeń elektronicznych. Wszystkie obecnie dostępne informacje w jakikolwiek sposób odnoszące się do User Experience zdobywane są przy pomocy obserwacji użytkowników z wykorzystaniem metod charakteryzujących proces badawczy. Metodami badawczymi pozwalającymi pozyskiwać owe dane są między innymi kwestionariusze, wywiady indywidualne lub grupowe, case study – studium przypadku, czy też eye tracking.

Na czym polega potęga UX?

Patrząc na kwestię User Experience już wyłącznie w kontekście serwisów i witryn internetowych, okazuje się, że jest to zagadnienie na tyle złożone, iż pozwala na zastosowanie rozmaitych technik zaliczających się do marketingu internetowego, a co za tym idzie – osiągnięcie takiego poziomu efektywności, jaki wcześniej pozostawał poza zasięgiem możliwości specjalistów. Dzięki projektowaniu stron internetowych zgodnie z założeniami metody SXO wykorzystującej najistotniejsze zalety User Experience, tworzenie określonego kontentu jest w pełni zorientowane na użytkownika. Powstałe w taki sposób produkty bądź usługi będą uwzględniały takie czynniki składające się na doświadczenie użytkownika, jak jego potrzeby, preferencje, przyzwyczajenia, a nawet umiejętności. Doskonałym przykładem praktycznego zastosowania UX są najnowsze aplikacje mobilne, które poddawane są cyklicznym aktualizacjom, mającym naprawiać ewentualne błędy, a także wprowadzać drobne zmiany, mające na celu optymalizację funkcji czy elementów związanych z designem. Proces ten odbywa się w celu jeszcze skuteczniejszego polepszenia komfortu użytkownika, tak, żeby jego doświadczenie związane z daną aplikacją było możliwie jak najlepsze

Popularność SXO, czyli dlaczego warto z niego skorzystać?

SXO, czyli Search Experience Optimization, jest traktowane jako rewolucyjne podejście do tematu marketingu internetowego oraz projektowania stron internetowych. Ogromny potencjał tego rozwiązania opiera się o złożoną strukturę funkcjonowania tej metody, która łączy w sobie zarówno najistotniejsze elementy bezpośrednio dotyczące optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych, a także jakże ważną, a przez wielu pomijaną kwestię indywidualnego odbioru informacji przez użytkownika sieci. Przeprowadzone testy pokazują jednoznacznie, jak ogromny wpływ na statystyki witryny internetowej może mieć strategiczne rozplanowanie działań podnoszących UX, czyli User Experience. Powodów, dla których warto rozważyć praktyczne wykorzystanie SXO jest naprawdę sporo, a wśród najbardziej cenionych przez przedsiębiorców, a także projektantów witryn internetowych i innych specjalistów z branży marketingu internetowego, znalazły się: osiągnięcie wyższego poziomu sprzedażowego, większa liczba odsłon strony internetowej, powracający klienci, a także utrzymanie spójności w kwestii działań marketingowych w przestrzeni wirtualnej. Warto pamiętać, że jeżeli chodzi o kwestię promocji marki czy produktu w przestrzeni cyfrowej, jednym z filarów podejmowanej strategii powinno być indywidualne doświadczenie użytkownika, od którego zależeć będzie przyszłość danego biznesu.   

Redakcja Adboosters

Redakcja Adboosters

Dzielimy się wiedzą. Sprawdź najnowsze wpisy napisane przez naszą redakcję na naszym blogu. Piszemy o marketingu internetowym z naciskiem na SEO.

Zostaw komentarz.

Bezpłatny audyt SEO + konsultacja

Nie czekaj, zacznij działać.